1. Home
 2. Sustainability
 3. Environment | Reach

REACH - Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

REACH megfelelősségi irányelv az EJOT-nál

Az EJOT a REACH értelmében továbbfelhasználó, ezért nem felelős az anyagok regisztrálásáért.Az EJOT nagy jelentőséget tulajdonít a minőségnek és a biztonságnak, ezért minden termékre rendszeresen szigorú ellenőrzések vonatkoznak. Természetesen ide tartozik a káros anyagokra vonatkozó törvényi határértékek betartása is.
Az EJOT teljesíti a REACH rendeletből eredő kötelezettségeket, valamint szerződésben kötelezi az összes beszállítót a megfelelő követelmények betartására. A beszállítóink kötelesek betartani az anyagokkal kapcsolatos tilalmakat és a nyilatkozattételi kötelezettségeket.
Az anyagokról és készítményekről nincs regisztrálási kötelezettségünk. A REACH rendelet 33. cikkelye szerint kötelesek vagyunk a termékekről elegendő információt szolgáltatni az ügyfél számára a termék biztonságos felhasználása érdekében.
Szükség esetén tájékoztatást adunk a termékeink REACH rendelet által okozott változásairól, azok szállítási képességéről és a termékek minőségéről, és egyedi esetben egyeztetjük a megfelelő intézkedéseket.

REACH leírás:

A REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatos előírásokat rögzíti, 2007. június 1-jén lépett hatályba.
 

REACH rendelet - további információ

A REACH 33. cikkelye előírja, hogy a 0,1 tömegszázalék küszöbértéket meghaladó SVHC tartalmú termékek bármely szállítója elegendő információt szolgáltasson az ügyfél számára a cikk biztonágos felhasználása érdekében. Összetett termékek esetében az egyes termékek koncentrációs küszöbét kell figyelembe venni (pl. kerékpárfogantyú, övcsat stb.). Amit tenni kell:
 • Rendszeresen ellenőrizni kell a jelöltlistát:
  • A jelöltlista rendszeres frissítése: a jelöltlistát évente kétszer frissítik (az év elején és közepén).
  • Lehetséges, hogy a jelöltlista anyagait a termékek tartalmazzák? 
 • Információszolgálatási kötelezettség azokról az anyagokról, amelyeknél az árucikken belüli koncentráció küszöbértéke meghaladja a 0,1%-ot és szerepel a jelöltlistán: Nyújtsa be a rendelkezésre álló információkat, amelyek a biztonságos felhasználáshoz szükségesek, legalább az érintett anyag nevét.
  • Saját kezdeményezésre közzétett információk közzététele a kereskedelmi ügyfelek számára az ellátási lánc mentén.
  • Privát végfelhasználók tájékoztatása csak kérésre (45 nap)

 
Reach 227024803.jpg

REACH kapcsolattartó

Heinrich Wied

Reach letöltések

REACH

REACH